Συμβατά μελάνια αναγομωμένα σε εργαστάσια του εξωτερικού.