Πακέτα υγρής χύμα μελάνης και chip διαφόρων μελανοδοχείων. Αναφέρονται σε ποσότητα χύμα μελανιού και αριθμό chip..